Kedves Látogatók!

Az elmúlt időszakban technikai okok miatt honlapunk  működése átmenetileg szünetelt.

Az iskolánk életében történteket  folyamatosan pótoljuk.

 
Szeretettel köszöntünk egy Forrói Gárdonyi Gézt

Általános Iskola Honlapján!

 

 

 01 kép

Mottónk:

"Amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban az, hogy megtanítsa nekünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka
örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson arra, hogy szeressük azt amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretnénk csinálni."

( Szentgyörgyi Albert)

Elérhetőségeink:

Cím: 3849  Forró  Fő út 131.

Telefon:  06/ 46 386 212

E-mail cím:  gardonyisuli@gmail.com

Weblapunk: www.gardonyiforro.hu

Iskolánk igazgatója: Nyitrainé Janoczkó Mária

 Élet az iskolában

 Forró település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Magyarország északi részén, a Hernád folyó völgyében található. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek települései közé tartozik. A település egyetlen iskolája vagyunk.

Tanítványaink 85%-a halmozottan hátrányos helyzetű, 12%-a hátrányos helyzetű, 99%-ban pedig roma származásúak. A szülők alacsony iskolai végzettségűek, a családok egzisztenciális biztonságának hiánya, az eltartottak magas száma, a családok stabilitásának a hiánya, mind-mind növelik tanulóink szociokulturális hátrányát.

A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe kerülnek azok a módszerek és szervezeti formák, amelyek a tanulókat kreativitásra, önálló munkára, gondolkodásra serkentik, vagyis az állandó aktivitást biztosítják, a mindennapi élethez szükséges kompetenciákkal vértezik fel őket a 8. osztály elvégzése után is.

A pedagógusok módszertani megújulási képessége folyamatos, természetes igényükké vált az önfejlesztés, az új módszerek elsajátítása iránti nyitottság, melyek által saját fejlesztő munkájuk sikeresebbé válásában is bíznak.

Mindezek mellett figyelembe vesszük a fejlesztés speciális lehetőségeit, például az önálló, a tanulói csoportos tanulást, vagy szabadidős programok megszervezését, az iskolai időn túli oktatási, kulturális, szabadidős programok szervezését, mellyel erősítjük a szülők körében az iskola iránti támogatottságot, amely pozitívan befolyásolja az iskola tanulómegtartó erejét.

Tehetséggondozás az iskolában

Aki kincset talál, önzetlenül fejleszt: „időnként a szürkének látszó kavicsból is előtűnik a drágakő csillogása” (Czeizel Endre)

Kiemelkedően jó versenyeredményeink:

Az IRODALMI RÁDIÓ által meghirdetett szavalóversenyen 1 tanítványunk, Glonczi Péter 7. osztályos tanuló vett részt, aki a neves iskolák tanulóit maga mögé utasítva szerezte meg az I. helyezést. Felkészítője osztályfőnöke és egyben magyartanára Juhász Erika.

Az Irodalmi Rádió 2018 áprilisában Zsongó tündöklés címmel előadást tartott a miskolci egyetem könyvtárában, ahol Péter, mint előadó vett részt.

 

 Irodalmi rádió

 A költészet napja tiszteletére megrendezett 44. Abaúji szavalóversenyen Péter II. helyezést ért el.

A Görögkatolikus Egyetem és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégiuma az idén ötödik alaklommal rendezte meg a Lakatos Menyhért szavalóversenyt májusban. A versenyen húsz iskola közel hatvan diákja vett részt két korcsoportban. Pétert az első korcsoportban nyújtott színvonalas szerepléséért I. díjjal jutalmazták.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség által megszervezett  interaktív katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen iskolánk csapata V. helyezést ért el. A résztvevők névsora: Gulyás Benjamin 8.a, Balog Attila 7.a, Balog András 7.a, Glonczi Péter 7.a.

Felkészítőjük Kovács Erika és Varga József pedagógusok.

Ezernyolcszáznegyvennyolatlan csillag

 

 

Az „Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag…”címmel meghirdetett történelmi versenyre 3 fős csapattal neveztünk. Az első fordulóban elsőként jutottunk tovább, amire nagyon büszkék vagyunk. A második forduló interaktív játékai, a haditudósításunk és a versenyen az aktív szereplésünk hozzásegített bennünket, hogy megtartsuk az I. helyezést.

A versenyző tanulók: Balog Attila 7.a, Balog András 7.a, Glonczi Péter 7.a.

Felkészítőjük: Varga József tanár.

 

 

 
  
 Az Országos Rendőr-főkapitányság szervezésében Budapesten a Marczibányi téri Művelődési Központban került sor a Roma „Ki mit tud?” vetélkedő országos versenyére. Az ország 16 megyéjéből érkeztek a fellépők a megmérettetésre.


A Forrói Trió tagjai - Aranyosi Szilárd, Horváth Csaba, Horváth Roland - az előző tanévben a területi és a megyei válogató fordulók nyerteseiként képviselhették térségünket.

A rendkívül változatos mezőnyben a verseny 3. helyezését nyerték el, továbbá az Országos Polgárőr Szövetség különdíjaival is díjazták a fiúkat, az énekes fellépők abszolút győzteseit.

Roma Ki mit tud

Témahetek iskolánkban

Fenntarthatósági témahét: 2018. áprilisában megtartottuk iskolánkban az alsó tagozaton

a Fenntarthatósági Témahetet „Mit mesél a természet?” címmel.

A Témahét keretén belül tanulóink vetélkedők, interaktív játékok és kvízek segítségével oldottak meg feladatokat. Ezek során saját tapasztalataikon keresztül értelmezték a környezeti problémákat, amelyek így átélhetőbbé, életszerűbbé váltak számukra.

A csapatban történő feladatmegoldások az együttműködést és a szociális érzékenységet is fejlesztették.Az interaktív gyakorlatok gondolkodásra serkentették a tanulókat, melyek a kreativitást és a problémamegoldó képességet egyaránt fejlesztették.

1 fenntarthatósági.png2 fenntarthatósági.png

                           

 

 

 

1 digitális témahét.pngA felső tagozatos tanulók közül a hetedik osztályosok a Digitális Témahét programjaiba kapcsolódtak be áprilisban. Délutánonként mini projekt formájában különböző informatikai eszközök, programok segítségével, csoportmunkában a reformkort dolgozták fel.

 

 

 

 

pénz7.png

 

 

A Pénz7 program 2018. március 5-9. között valósult meg iskolánkban.Témája „Okosan a hitelekről”. A programban részt vevő csoport a 6.a osztály volt 17 fővel. A gyerekek banki fogalmakkal és eszközökkel ismerkedhettek meg a program során. A sokszínű és érdekes feladat minden gyermek figyelmét lekötötte, és elmélyülhettek a pénzügyi világ rejtelmeiben.

 

 

 

 

Felzárkóztatás  

 

Felzárkóztató foglalkozó.png A felzárkóztató foglalkozások, az egyéni fejlesztések a kompetenciamérés eredményeinek javulását szolgálják.

Igaz, évek óta küzdünk az Országos kompetenciamérés során nyújtott átlag alatti teljesítmény problémájával, de tantestületünk mindent megtesz a javulás érdekében. Ha a CSH indexet figyelembe vesszük, így az eredmény már nem különbözik szignifikánsan az elvárt eredménytől, tehát értelmezhető az iskola fejlesztő hatása.

 

Színvonalas rendezvényeink: Iskolánkban hagyomány, hogy mi magunk készítjük fel tanítványainkat az ünnepi műsorokra, előadásokra, iskolai rendezvényekre, községi ünnepségekre. Egy kis ízelítő képekben:Mikulási ünnepség.pngKarácsonyi ünnepség.png

 

Farsang.pngMárcius 15 ünnepség.png

 

 Anyák napja

Pályázatokban való részvétel:

  • EFOP-3.2.3-17-2017-00065 „ A köznevelés digitális elősegítése, Baktakéken, Encsen, és Forrón.” pályázat támogatást nyert, amelynek iskolánk is részese.
  • EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” című projekt megvalósítása során notebookok és képzések intézményünkben.
  • EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért”
  • EFOP-3.1.7-16-00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” kiemelt európai uniós projekt.

A pályázatokban való részvétel átfogó, hosszútávú célja, hogy elősegítsék az egyenlő bánásmód követelményeinek érvényesülését, a HHH tanulók szociális hátrányainak csökkentését, az iskolai sikerességük javítását. Az intézmény technikai felszereltségének gyarapodását, a pedagógusok módszertani megújulását, a kor kihívásainak megfelelő infrastrukturális fejlődés elősegítését.

Az EFOP-3.1.7-16-00001 „Esélyteremtés a köznevelésben” kiemelt európai uniós projekt „Surranó pálya” program keretében, a diákok ötleteire építve – alulról jövő kezdeményezésként – lezajlott közösségi cselekvés OH Támogató szakértő vezetésével. Tanítványaink iskolánk mosdóit saját rajzaik alapján festették színesre.

Surranó program

 

Ezt a közösségépítő tevékenységet diákjaink nagy örömmel fogadták. Az összefogás erejével tanulók, szülők, pedagógusok, önkormányzati képviselő segítségével jött létre ez a csodálatos produktum.

További terveink, céljaink:

  • Folytatni a megkezdett munkát, részt venni minél több versenyen tehetséges tanítványainkkal.
  • A lemorzsolódás érdekében a felzárkóztató programokat a lehető leghatékonyabban végezni.
  • A pedagógusokat szakmai munkájukban megerősíteni, pszichológus segítségével minél több műhelymunkában részt venni.
  • Továbbképzéseken a módszertani kultúrát bővíteni.
  • Jó kapcsolatot ápolni kiemelkedő partnereinkkel (Tankerülettel, Szülőkkel, Önkormányzattal, Családsegítő Szolgálattal)

A fő célunk, hogy növeljük az intézményünk eredményességét, emelje "szolgáltatásunk" minőségét és minőségbiztosítását, ezzel biztosítva a minőségi oktatást, neveléshez hozzáférést.