Digitális témahét 1

 

 Az idei tanévben iskolánk alsó tagozata ismét csatlakozott a Fenntarthatóság - Környezettudatosság Témahét programjaihoz. A program célja a Föld Napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles körű elterjesztése iskolai keretek között.

   Az elmúlt tanévben elsősorban a környezetvédelem volt a foglalkozások témája. Idén az „Őrizd meg a Földet!” témakörön belül a „Cseppben a tenger” című rész feldolgozását választottuk. Célunk a gyerekek vízhez való pozitív kötődésének kialakítása, erősítése volt a víz téma komplex körbejárásával.


 

 A Témahét programjaiban az alsó tagozatos osztályok teljes létszámmal (96gyerek) vettek részt,egyes tanórákba beépítve oldottak meg a víz témaköréhez kapcsolódó feladatokat.

Matematika órán mérőhengerekkel modellezték a Föld vízkészletét,vagy szám-és szöveges feladatokat oldottak meg a vízhez kapcsolódva.

Magyar órán a kisebbek vízzel kapcsolatos mondókákat, dalokat, verseket elevenítettek fel, míg a nagyobbak vízzel kapcsolatos találós kérdéseket, szólásokat,

közmondásokat gyűjtöttek az internet segítségével. Környezetismeret órán tanulóink tanulmányi sétát tettek a patak partra, majd a sétán látottak alapján beszélgettek a vizek szennyezéséről, a gazdaságos vízhasználatról, természetes vizeink megóvásáról.  Rajz és technika órákon plakátok készültek a vizek védelme és a víztakarékosság jegyében. Testnevelés órán pedig vizes játékokat játszottak a gyerekek.

Délutáni, szabadidős foglalkozás keretében vetélkedőt szerveztünk diákjaink számára, hogy összefoglaljuk a témahéten szerzett ismereteket. Minden osztályból 5-5 fő vett részt ezen, képviselve saját osztályát, de a feladatokat vegyes csapatokban oldották meg tanulóink.

A vetélkedő feladatai között voltak gondolkodtató feladatok (keresztrejtvény, „egérrágta” találós kérdések, ötletbörze a vízlábnyom csökkentésére) és voltak játékos feladatok is („Esőerdő játék”, mocsárjárás, vízhordás, jégfogó). 

A gyerekek lelkesen, jókedvűen dolgoztak, jutalmul pedig a Fenntarthatósági Témahét logóját kapták meg hűtő mágnes formájában, melynek mindannyian nagyon örültek.

  A Témahét lezárásaként az utolsó napon minden osztály megnézte a Varázslatos iskolabusz – Víz-ország című mesét, melynek segítségével a tanulók vízfelhasználáshoz, víztakarékossághoz, vízvédelemhez kapcsolódó ismeretei elmélyültek.

   Remélem, a következő tanévben is lesznek a környezetvédelemmel, a fenntarthatósággal kapcsolatos programok, melyekhez szívesen csatlakozunk, hiszen napjainkban elengedhetetlen a környezettudatos magatartás kialakítása, a környezettudatos szemléletformálás.

 Szemánné Balogh Erika

tanító, alsós munk.vez.

 

<<...Vissza