Az intézmény rövid bemutatása 

 

A Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Abaújban, Encs vonzáskörzetében található közoktatási intézmény.

Az iskola épületében már az 1904-es évben folyt oktatás, mint a Körzeti Általános Iskolában.

A Községi Művelődési Ház, a Könyvtár és az Általános Iskola összekapcsolódási lehetőségei 1984-től 2012-ig Általános Művelődési Központként működtünk a

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrehozjöttéig. 

A fejlődés útján az 1999-es tanévtől az Alapfokú Művészeti Iskola lettünk.

Sajnos a szigorítások miatt nem mindenki kritériumnak számít, amely 2005-ben megszűnt egy művészeti iskola.

Az ez idő alatt szerzett pozitív tapasztalati lehetőségek megtartottuk, beépítettük a programjainkba, munkaterveinkbe és tanulóink ​​tehetségének,

tudományos kibontakoztatása használják a felhasználókat.

Az intézményi tanulóközösségének létszáma 198 fő a 2016/2017-es tanítási évben 11 tanulócsoportot működtetünk 1-8. évfolyamig.

Az alsó tagozaton 5 osztály 93 fő, a felső tagozaton 6 osztály 105 tanulóval, 3 napközis csoportot indítottunk tanév kezdéskor.

8 szakköri csoportot működtetünk diákjaink igényeit illetően (pl. Sportkör, énekkar, zeneoktatás,

felvételi előkészítők matematikused, anyanyelvből) 59 fő tanulói létszámmal.

Iskolánkban a lányok száma 88 fő. Tanulóink ​​99% -a volt hátrányos helyzetűek.169 fő kisdiák halmozottan hátrányos helyzetű

és 20 fő állami gondozott tanulónk van.

Az iskolánkba járó módon tanulónk hátrányos társadalmi környezetből érkezik felkapott.

A családok szociális segélyekből, az alkalmi munkákból élnek, a családok társadalmi segélyekből, az alkalmi munkákból élnek,

Ezért minden alkalmat megragadva ki felhasználjuk a pályázatok felhasználására, és szociális hátrányok enyhítésére.

Az intézményi pedagógiai programja, a cél- és feladatrendszere - szem előtt tartva a gyermekeket,

tanítványaink érdekeit felhasználják.

Nagy gondot fordítunk az esélyegyenlőség biztosítására, ezen belül egy tanulmány készítésére, képességeinek fejlesztésére,

a kompetencia alapú oktatásra.Fokozottan odafigyelünk a tehetséggondozásra, a hátrányok kompenzálására, a felzárkóztatásra.

Erősségünk pedagógusaink küzdelmes, lelkiismeretes munkában rejlik.

Egy maximális kihozva tanítványainkból kilépő helyi, körzeti, kistérségi versenyyeken, országos levelezős versenyeken,

tehetségkutatókon, integrációs versenyeken és Roma Ki mit tud? - on.

Szép eredménykel gazdagodva, az első három hely valamelyikével térünk haza.


Ez köszönhető annak, hogy egy magyar nyelv és irodalmat, matematikát plusz óraszámban tan fel

kihasználva az etnikai órákat és az integrációt,

valamint egy szabadon választható tantárgyak beépítését az órarendjeinkbe.

A matematika és a nyelvtan tantárgyakban valószínűleg nehézségeink, lemaradásaink, ezeken a területeken nem vagyunk  ilyen sikeresek.

Az iskolánk társadalmi kapcsolatait illetően szerencsés helyzetűek vagyunk. 

Jó kapcsolatot ápolunk községünk Önkormányzatával, egy helyi Kisebbségi Roma Önkormányzattal, az iskolánkban működő szülői munkaközösségekkel.

Rendszeresen meghívjuk őket rendezvényeinkre, ünnepségeinkre, ahol egy gyermekeikre büszke szülők,

egy másik partnerreink elismerik a pedagógusok munkáját, egy kisdiákok bontakozó tehetségét, és biztosítanak bennünket igényelt,

hogy szívesen jönnek rendezvényeinkre, hívja őket.

Testvérkapcsolatunk más iskolával nincs, viszont jó viszzonyt ápolunk a környező települések iskoláival.

Természetesen vannak problémáink, nehézségeink vannak - gondolok itt egy magatartási, beilleszkedési problémákra,

tanulóink ​​tanulási nehézségeire  -  , de Böjte Csaba szavaival élve:

 

 

„Hisszük, így minden feladatra, ami

Előttünk áll, van megoldás, és ha

Bízunk egymásban, ha összefogunk,

Ezeket meg tudjuk találni. ”

 

 

> 

 

Vissza