Az intézmény rövid bemutatása 

 

A Forrói Gárdonyi Géza Általános Iskola Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Abaújban, Encs vonzáskörzetében található közoktatási intézmény.

Az iskola épületében már az 1904-es évben is folyt oktatás, mint Körzeti Általános Iskolában.

A Községi Művelődési Ház, Könyvtár és az Általános Iskola összeolvadásából 1984-től 2012-ig Általános Művelődési Központként működtünk a

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ létrejöttéig. 

A fejlődés útján haladva az 1999-es tanévtől Alapfokú Művészeti Iskola lettünk.

Sajnos a szigorítások miatt nem feleltünk meg minden kritériumnak, ezért 2005-ben megszűnt a művészeti iskola.

Az ez idő alatt szerzett pozitív tapasztalatokat megtartottuk, beépítettük programjainkba,munkaterveinkbe és tanulóink tehetségének,

tudásának kibontakoztatása érdekében felhasználjuk azokat.

Az intézmény tanulóközösségének létszáma 198 fő a 2016/2017-es tanítási évben 11 tanulócsoportot működtetünk 1-8. évfolyamig.

Az alsó tagozaton 5 osztályt 93 fővel, a felső tagozaton 6 osztályt 105 tanulóval,3 napközis csoportot indítottunk tanévkezdéskor.

8 szakköri csoportot működtetünk diákjaink igényeit figyelembe véve (pl. sportkör, énekkar, zeneoktatás,

felvételi előkészítők matematikából, anyanyelvből) 59 fő tanulói létszámmal.

Iskolánkban a lányok száma 88 fő. Tanulóink 99%-ban hátrányos helyzetűek.169 fő kisdiák halmozottan hátrányos helyzetű

és 20 fő állami gondozott tanulónk is van.

Az iskolánkba járó valamennyi tanulónk hátrányos szociális környezetből érkezik hozzánk.

A családok szociális segélyekből, alkalmi munkákból élnek, mivel a szülők zöme munkanélküli és aluliskolázott.

Ezért minden alkalmat megragadva kihasználjuk a pályázatok nyújtotta lehetőségeket a szociális hátrányok enyhítésére.

Az intézmény pedagógiai programja, cél- és feladatrendszere – szem előtt tartva a gyermekek testi – lelki fejlődését,nevelését, oktatását –

tanítványaink érdekeit szolgálják.

Nagy gondot fordítunk az esélyegyenlőség biztosítására,ezen belül a tanulók készségeinek, képességeinek a fejlesztésére,

a kompetencia alapú oktatásra.Fokozottan odafigyelünk a tehetséggondozásra, a hátrányok kompenzálására, a felzárkóztatásra.

Erősségünk pedagógusaink küzdelmes, lelkiismeretes munkájában rejlik.

A maximumot kihozva tanítványainkból részt veszünk helyi, körzeti, kistérségi versenyeken,országos levelezős versenyeken,

tehetségkutatókon, integrációs versenyeken és Roma Ki mit tud?- on.

Szép eredményekkel gazdagodva, gyakran az első 3 hely valamelyikével térünk haza.


Ez köszönhető annak is, hogy a magyar nyelv és irodalmat, matematikát plusz óraszámban tanítjuk

kihasználva az etnikai órák és az integráció adta lehetőségeket,

valamint a szabadon választható tantárgyak beépítését az órarendjeinkbe.

A matematika és a nyelvtan tantárgyakban azonban vannak nehézségeink, lemaradásaink,ezeken a területeken nem vagyunk ilyen sikeresek.

Az iskolánk társadalmi kapcsolatait illetően szerencsés helyzetűek vagyunk. 

Jó kapcsolatot ápolunk községünk Önkormányzatával, a helyi Kisebbségi Roma Önkormányzattal,az iskolánkban működő szülői munkaközösségekkel.

Rendszeresen meghívjuk őket rendezvényeinkre,ünnepségeinkre, ahol a gyermekeikre büszke szülők,

illetve partnereink elismerik a pedagógusok munkáját,a kisdiákok bontakozó tehetségét, és biztosítanak bennünket arról,

hogy szívesen jönnek rendezvényeinkre, ha hívjuk őket.

Testvérkapcsolatunk más iskolával nincs, viszont jó viszonyt ápolunk a környező települések iskoláival.

Természetesen vannak problémáink, nehézségeink is – gondolok itt a magatartási, beilleszkedési problémákra,

tanulóink tanulási nehézségeire - , de Böjte Csaba szavaival élve:

 

„Hisszük, hogy minden feladatra, ami

Előttünk áll, van megoldás, és ha

Bízunk egymásban, ha összefogunk,

Ezeket is meg tudjuk találni.”

 

 

Vissza